top of page

YETERLİK & AKREDİTASYON

YETERLİK YÜRÜTME KURULU

Başkan: Prof. Dr. Nursu Çakın Memik

Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ümit Işık
Sekreter: Prof. Dr. Ömer Faruk Akça
Üyeler: Prof. Dr. Ali Evren Tufan
              Doç. Dr. Sevay Alşen Güney
              Doç. Dr. Fatih Hilmi Çetin
              Doç. Dr. Burcu Serim Demirgören

              Doç. Dr. Gonca Özyurt

AKREDİTASYON
KURULU

Prof. Dr. Elvan İşeri
Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu
Prof. Dr. Özlem Özcan

UEMS AVRUPA TEMSİLCİSİ

Prof. Dr. Fatma Neslihan İnal

Akreditasyon Asistan Formu

bottom of page