top of page

Ordu’da Yaşanan Acı Olayın Ardından Suça Sürüklenen Çocuklar ve Çocuk Hakları Hakkında

Güncelleme tarihi: 28 Eki 2021Ulusal basında, suça sürüklenen bir çocuk hakkında çıkan haberleri üzülerek takip etmekteyiz. Öncelikle çocuk ve genç psikiyatristleri olarak bu acı olay ile yakınlarını kaybeden aileye başsağlığı ve sabır dileriz. Geride kalan suça sürüklenen çocuk ve ciddi bir travmatik yaşantıya tanık olduğunu okuduğumuz küçük kardeşinin ruh sağlığı için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.


Yaşanan olay ve bu olayın basında yer bulma şekli itibariyle bir kez daha medyada ihmal edildiğine şahit olduğumuz çocuk haklarına dikkat çekme ihtiyacı oluşmuştur. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde tanımlanan hükümler ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun temel ilkeleri gereği çocuk haklarının korunmasında öncelikle çocuğun üstün yararının ve esenliğinin gözetilmesi gerekir. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin adli sürecin her aşamasında çocuğun özel hayatının gizliliğine tam saygı gösterilmesine hakkı olduğu bilinmeli ve bu duyarlılık ile hareket edilmelidir. Medyada, yaşanan olay ve olayın detaylarına ilişkin aktarımlar değerlendirildiğinde suça sürüklenen çocuğun kimliğini gizlemeye yönelik duyarlılıktan uzak kalındığı, haber niteliği itibariyle çocuğun esenliğinin ve yararının görmezden gelindiği, dahası bir çocuğun “cani” olarak resmedildiği görülmektedir. Çocuk ve genç psikiyatristleri olarak yaşanan her ne olursa olsun aktörün bir “çocuk” olduğu gerçeğini ve haberin sunuluş biçimini kabul edilemez bulduğumuzu vurgulamak isteriz. Adli sürecin sağlıklı biçimde yürütülebilmesi ve çocuğun üstün yararının korunması için kamuoyunu haber içeriklerine özen göstermeye davet ediyoruz.


Öte yandan bu tür olgularda adli psikiyatrik değerlendirmelerin titizlikle ele alınması gerektiğinin altını çizmek isteriz. Suça sürüklenen her çocuğun aynı zamanda korunmaya muhtaç bir çocuk olduğu görüşü benimsenerek, geçmiş, şimdi ve gelecek çerçevesinde çocuğun ele alınması ve takibinin sağlanması bu tür olgularda önem kazanır. Unutulmamalıdır ki suça sürüklenen her çocuğun sağlığını, özgüvenini ve saygınlığını geliştirici bir ortamda yeniden topluma kazandırılması ve toplumda yapıcı rol üstlenmesi hususları göz önünde bulundurularak, taşıdığı saygınlık ve değer duygusunu geliştirecek ve başkalarının da insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygı duymasını pekiştirecek nitelikte muamele görme hakkı vardır. Bu kapsamda habere konu olan çocuğun ve tüm suça sürüklenen çocukların toplumla bütünleştirilme çalışmalarında, tekrarlayıcı suça sürüklenmenin önüne geçilmesi ve toplumsal şiddetin sona erdirilmesine ilişkin önleyici çalışmalarda üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu bildiririz.


Son olarak, çocukların silaha erişimi ve sonrasında yaşanabilecekleri dramatik biçimde gözler önüne seren bu acı olay ile kamuoyunun dikkatini “Ateşli Silahlar ve Çocuklar” başlıklı ailelere yönelik bilgilendirme yazımıza çekmek isteriz.


Kamuoyuna saygılarımızla... 

Bildiriyi indirmek için:


PDF
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR VE ÇOCUK HAKLARI HAKKINDA
.pdf
Download PDF • 289KB

Görseller


5 görüntüleme

Comments


bottom of page