top of page

Rusya ve Ukrayna Savaşı ile İlgili Basın Bildirisi

Güncelleme tarihi: 11 Mar 2022Rusya ve Ukrayna Savaşı ile İlgili Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Travma Komisyonu Açıklaması


Rusya ve Ukrayna’da gerçekleşen savaş ve şiddet ortamı nedeni ile Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatristleri olarak oldukça üzüntülü ve endişe içerisindeyiz.

Çocuk ruh sağlığı açısından ise maruz kalınan zarar kadar; savaşın, şiddetin, cinayetlerin ya da işkencenin yaşattıkları da psikiyatrik bozukluk riskini önemli oranda arttırmaktadır. Çocukların savaş ve şiddet gibi travmatik olaylar sırasında doğrudan yaşadığı korku seviyesi ile ruhsal sorunlarla ilişkili bulunmuştur. Yine savaş mağduru çoğu çocuk kendi ülkelerinde ciddi travmatik olaylar yaşamışlardır. Maruz kaldıkları savaştan dolayı çoğu çocuk yaşadıkları okulları, sokakları bağlandıkları oyuncakları, evlerini bırakıp kaçmaya zorlanmışlardır. Çoğu çocuk savaş esnasında veya savaştan kaçarken ölüm korkusunu yaşamış, sevdikleri insanları ya geride bırakmak zorunda kalmış ya da ölümlerine tanıklık etmişledir. Çocuk ruh sağlığının ayrılmaz bir parçası olan okul ise çoğu çocuk için savaşla birlikte geçmişte kalan bir anı halini almıştır. Ciddi savaş deneyimlerinin Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TTSB) gibi psikiyatrik bozukluklar ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Etnik temizlik kurbanı Bosnalı çocuklar, ABD’ye göç ettikten bir yıl sonra yüksek oranda TTSB (%65) ve depresyon (%35) belirtileri göstermişlerdir. Yine aynı şekilde savaş mağduru Afganistanlı gençlerde yüksek oranda depresyon (%34) tanısı almıştır. Elbette savaşların yol açtığı tek problem ruhsal sorunlar değildir ruhsal sorunların dışında sağlık hizmetlerinin ve aşılamanın aksaması, temiz su kaynaklarına ulaşımın zorlaşması, yeterli protein alımın aksaması, eğitimin durması, aşırı kalabalık mülteci kamplarında yaşamak zorunda kalmak gibi önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ve elbette savaş mağduru çocuklara yönelik cinsel istismar eylemlerinin arttığı net olarak bilinmektedir. Çocukların hastalıklara karşı savunmasız olduğu ülkelerde, savaşın başlaması özellikle de 5 yaş altı guruplarda hızlı bir şekilde ölüm oranlarını arttırmaktadır. Tüm bu olumsuzlukların yanında kronik enfeksiyonlar, yetersiz beslenme nedeni ile fiziksel büyüme ve gelişmede duraksamalar ve gecikmeler oluşabilmektedir.


Tüm dünya devletlerine ortak çağrımızdır: Lütfen, bu savaşı durdurun ve çocukların bedensel ve ruhsal olarak zarar görmelerini engelleyin. Bu yaşanan travmatik deneyimlerin kuşaklar boyu devam edebilecek yeni acılara yol açabileceğini unutmayalım.

Aynı zamanda savaş bölgesinde bulunan tüm ruh sağlığı uzmanlarına destek olmak için yanlarında olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.


Lütfen savaşı durduralım!

ÇOCUKLARI KORUYALIM!


YAZAR

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Travma Komisyonu üyeleri adına Doç.Dr.Serhat Nasıroğlu


KAYNAKLAR

1. Nasıroğlu, Serhat, and Veysi Çeri. "Mülteciler ve Mülteci Çocukların Ruhsal Durumu." Middle East Journal of Refugee Studies 1.1 (2016): 43-76.

2. Fazel, M., & Stein, A. (2002). The mental health of refugee children. Archives of Disease in Childhood 87 (5), 366–370.

3. NSW Refugee Health Service Refugee Children. (2009). Fact sheet 8. Retrieved from http://www.swslhd.nsw.gov.au/refugee/pdf/Resource/FactSheet/FactSheet_08.pdf


GÖRSELLER

96 görüntüleme

Comments


bottom of page