top of page

Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu İle İlgili İddialar Hakkında Basın Bildirisi

Meslek örgütümüzde ve toplumda infial yaratan, çocuk, ergen ve aile ruh sağlığımızı derinden etkileyen bir suç haberi üzerine derneğimizin topluma yönelik bilgilendirmesidir:

Kamu kurumundaki görevi bir terör örgütü bağlantısı nedeniyle sona erdirilen Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu’nun kendi kliniğindeki uygulamalarının yol açtığı zararların soruşturma sürecinde saptanarak, kanıtlarla adli kovuşturmanın başlatıldığını ve faillerin tutuklanarak yargılanacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu’nun kendi özel kliniğine başvuran çocuk ve ergenlere ketamin isimli psikedelik (halüsinojenik) bir madde verip telkinlerde bulunarak çocuklara istismara uğradıklarına dair bir düşünce oluşturduğu ve çocuklara disosiyatif kimlik bozukluk tanısını koyduğu iddia edilmektedir.


Ketamin; bir fensiklidin türevidir, keyif verici ve halüsinojen (hayal gördürücü) etkileri nedeniyle kötüye (zararlı) kullanım riski olan bir maddedir. Hızlı etkilidir; savaş zamanında anestezi ve ağrı kesici amacıyla kullanılmıştır. 2019 yılında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından sadece 18 yaş üzerindeki erişkin depresyon hastalarında burun yoluyla (nazal) kullanımına onay verilmiştir. Nazal ketamin spreyi ülkemizde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından 2022 yılında kötüye kullanımı riski taşıdığından renkli reçete sistemi ile ek izlem listesine ve kontrole tabi ilaç listesine dahil edilmiştir. Ketaminin, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanında ne ülkemizde ne de Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Avrupa Tıp Dairesi (EMA) gibi diğer ilaç idareleri tarafından ruhsatlı bir kullanımı olmadığı gibi tedavi uygulama rehberlerine giren bir kullanımı da henüz bulunmamaktadır. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanındaki ketamin çalışmalarında yan etki olarak en sık halüsinasyon ve disosiasyon (bilinçte bölünme) görülmüştür.Ketaminin uzun süre ve yüksek dozlarda kullanımı nörotoksiktir (sinir hücrelerini zehirleyici), psikoza (gerçeği değerlendirme bozukluğu) eğilim ve bağımlılık riski taşır. Onaylanmış bir kullanımının olmaması nedeniyle, çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında ketamin kullanımı endikasyon dışı ve deneysel şekilde yapılabilmekle birlikte bu olayda ilacın kötüye kullanım mevcuttur ve tıp bilimi ve etik dışı bir yaklaşım gösterilmiştir.


Disosiyatif kimlik bozukluğu (bölünmüş kimlik); hayaller görme ve sesler duyma gibi psikotik bozukluk ile karışabilen belirtileri olan, ender görülen ve çocuğun yaşı küçüldükçe tanı konması çok zor olan bir psikiyatrik tanıdır. Şiddetli cinsel istismara uğramış olmak çoğu psikiyatik bozukluğun riskini arttırdığı gibi disosiyatif kimlik bozukluğu riskini de arttırır. Ancak hayaller gördüren, telkine yatkın hale getiren ketamin de kişide bu hastalığa benzer disosiasyon durumlarının ortaya çıkmasına yol açabilir.


Bu olayın faili olan Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu meslek örgütümüzün temel ilkelerinin çok dışında, bilimsel ve etik olmayan girişimlerde bulunmuştur. “Önce zarar verme” ilkesi çerçevesinde bu tür girişimlerin önlenmesi için derneğimiz tarafından her türlü çalışma gerçekleştirilmektedir. Çocuk, ergen ve ailelerimizin zarar görmemesi ve adaletin yerine gelmesi için toplumsal vicdan ve bilinç ile hareket eden otoritelerin ve emek harcayan tüm bilim insanlarının ve meslektaşlarımızın arkasındayız.


Bahsi geçen iddialar çerçevesindeki süreç, derneğimiz tarafından bizzat takip edilecektir.

Topluma saygılarımızla duyurulur.

531 görüntüleme0 yorum

Comentários


bottom of page