top of page

12 Ağustos 2023 Tarihinde Yeni Şafak ve Aydınlık Gazetelerinde Yayımlanan Röportaj Hakkında

Güncelleme tarihi: 15 Ağu 2023

12 Ağustos 2023 tarihinde Yeni Şafak ve Aydınlık gazetelerinde yayımlanan Dr. Zeki Bayraktar ile olan röportaja yer verilen haberde kışkırtıcı ve hüküm içeren ifadeler kullanılmış, meslektaşlarımızın fotoğraf, isim ve bağlı oldukları üniversite afişe edilerek topluma hedef olarak gösterilmişlerdir. Akademiye, insanlığa yıllarca hizmet vermiş hekimlere yapılmış olan girişim tarafımızdan kabul edilemez.

Cinsiyet hoşnutsuzluğu gencin hissettiği cinsel kimlikle, onun için doğumda belirlenen cinsiyet kimliği arasında belirgin bir uyuşmazlık olması durumudur. Bu durum gençler tarafından fark edildiğinde çoğu zaman gencin hissettikleri ve çevresi arasında sıkışması nedeniyle sonu intihar düşünceleri ve kendine zarar verme davranışlarına kadar ilerleyebilen bir süreç ortaya çıkmaktadır (1,2). Bu süreçte gençlerin ve ailelerinin içinde bulundukları durumun karmaşık yapısını kavrayan ve bu nüanslara uygun olarak hareket eden çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanın rolü hayat kurtarıcı olabilmektedir (3).


Cinsiyet hoşnutsuzluğunun kalıcı olmayabileceği de göz önüne alınarak ülkemizde bu gençlerin klinik tıbbi bir müdahale öncesinde uygunluklarının değerlendirilmesi için, çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları tarafından gençlerin ailesi ile uzun süreli takibi gerekli görülmektedir.


Endokrin müdahaleden önce gencin ruhsal olarak iyilik halinin sağlanması ve karar alabileceği düzeyde zekâ ve ruhsal olgunluğa sahip olması gerekmektedir. Endokrin müdahaleler için ayrıca her iki ebeveynin rızası ve gencin onayı alınarak psikiyatristler, pediatrik ve yetişkin endokrinologlar, klinik psikologlar ve ilgili diğer branş uzmanlarını (kadın doğum, üroloji, adli tıp uzmanları) da içeren multidisipliner bir kurul ile değerlendirmeler yapılır. Bu gençler ile ilgili yapılan tüm müdahaleler yasal sınırlar dahilinde ve yakın tıbbi takipler içerisinde yer almaktadır ve her basamak gencin ve ailenin istemi ile durdurulabilir niteliktedir. Cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan gençlere yönelik çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanları tarafından yapılan değerlendirmelerin tümü son yıllarda yapılmış çalışmalar ve uluslararası başvuru kitapları doğrultusunda bilimin ışığında gencin yüksek yararı gözetilerek yapılmaktadır (4). Gencin ruhsal ve bedensel gelişimin tamamlanması ve 18 yaşına dek takibi önemlidir.


Uzun yıllardır zor bir alanda gençleri ve aileleri yalnız bırakmadan yardımını sürdüren hekim ve akademisyenleri nefret söylemleri ile hedefe koyan meslektaşımız Dr. Zeki Bayraktar’ı ve Yeni Şafak ve Aydınlık gazetelerini kınıyoruz.

Kaynaklar:

  1. Zucker KJ. Adolescents with gender dysphoria: Reflections on some contemporary clinical and research issues. Archives of Sexual Behavior 2019;48(7):1983-92.

  2. de Graaf NM, Steensma TD, Carmichael P, Cohen Kettenis PT, de Vries ALC, Kreukels BPC, et al. Suicidality in adolescents diagnosed with gender dysphoria: A crossnational, cross-clinic comparative analysis. Paper presented at the meeting of the European Association for Transgender Health, Rome, Italy, 2019.

  3. Janssen A, Leibowitz S (Eds.). Affirmative Mental Health Care for Transgender and Gender Diverse Youth: A Clinical Guide. Springer, 2018.

  4. Turban, J. L., De Vries, A. L., Zucker, K. J., & Shadianloo, S. (2018). Transgender and gender non-conforming youth. IACAPAP e-Textbook of Child and Adolescent Mental Health. Geneva: International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions.


Görseller

197 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page