top of page

Çocuk Evlilikleri ile ilgili Basın Bildirisi

16 Şubat 2022 Çarşamba günü bu ülkede bir yıldız söndü…


Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Türk Çocuk Koruma Kanunu’na göre 18 yaş altındaki her birey “çocuk”tur. Ancak Türk Medeni Kanunu’na göre 17 yaşını doldurmuş bir çocuk, vasisinin onayıyla, 16 yaşını doldurmuş bir çocuk ise “olağanüstü durumlarda ve pek önemli sebeple” mahkemenin kararı ile evlenebilir. Bu sayede Türkiye’de “çocuk” ve “evlilik” aynı cümle içinde kullanabiliyor, bir çocuğun “nişanlısı” ya da “eşi” gibi kavramlardan söz edebiliyoruz. Ne acı ki bugün, bir kız çocuğu “nişanlısı” olduğu belirtilen bir genç tarafından vahşice öldürüldü. Şiddetin aldığı boyutu en derinden hissettik.


Bu saldırı yalnızca mağdur çocuğa yönelik bir eylem değildir. Bu saldırı, bir ülkenin kız çocuklarının topluma olan güvenine, hayallerine, umuduna yönelik ağır bir darbedir. Bir toplumun geleceği olan çocukların sağlıkla ve güvenle büyüyebilmeleri sağlayacak, ihmal ve istismarı önleyen tedbirler düzenleyecek, en temelde de “yaşam haklarını” sağlayacak olan devlettir. Ancak halen hiçbir temeli olmayan sosyokültürel, ekonomik, toplumsal ve dini gerekçelerle “çocuk olma” hakları ellerinden alınan kız çocukları “istenebilmekte”, “sözlenebilmekte”, “nişanlanabilmekte”, resmi ya da gayriresmi olarak “gelin” olabilmektedir.


Bu süreç şiddet mağduru kız çocuklarına, şiddet mağduru kadınlara, şiddeti gören ve öğrenen bir nesile gebedir. Toplum sağlığı için, çocukların “temel yaşam hakkı” için somut adımların atılmasını istiyoruz. En önemli adım Türk Medeni Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi ve “çocuk evliliği” kavramının kanunen önüne geçilmesi olacaktır. Toplumsal boyutta ise tüm boyutları ile “cinsel eğitim” kavramının ele alınması elzemdir.


Çocuk evliliklerinin, şiddet olaylarının nedenlerinin tartışılmasını ve somut çözümlerin hayata geçirilmesini istiyoruz. Bu konuda Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği olarak her adımda elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.


Bir çocuğu kaybetmenin derin üzüntüsü ile Sıla Şentürk’e rahmet diliyoruz.


TÜRKİYE ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ


Görseller

60 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page