top of page

Sınır İhlalleri İle Mücadele Komisyonu

Sınır İhlalleri ile Mücadele Komisyonu 2017 yılında Doç. Dr. Fatih Hilmi ÇETİN başkanlığında kurulmuş, 2022 yılı itibariyle başkanlık görevini Doç. Dr. Halil KARA üstlenmiştir. Komisyon ÇOGEPDER Komisyon İşleyiş Yönergesi’ne göre çalışmaktadır. Komisyonun resmi iletişim için mail adresi SINIRIHLALMUCADELE@googlegroups.com’dur.

Amaç
Bir ülkenin geleceğine yetiştirmekte olduğu çocuklarının yön vereceği açıktır. Bu bağlamda yetişen neslin fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyilik halinin sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Ruh sağlığı alanında temel sorumluluk çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının olmasına karşın, ülkemizde son yıllarda ehil olmayan kişilerce uygun olmayan şartlarda etik kuralları ve yasaları çiğneyerek çeşitli uygulamalar koruyucu ya da tedavi amaçlı önerilmektedir. İlgili uygulamaların çocuk ve ergenlere faydalı olması bir yana yapılan yanlış yönlendirmeler ve gerekli tedaviden mahrum kalma sonucu başta çocuk sonrasında aile ve toplum için üzücü sonuçlara yol açmaktadır. Bu komisyonun amacı yetkinliği olmayan kişiler ve kurumlarca önerilen ve/veya uygulanan bilimsel temeli olmayan/yetersiz olan yöntemler/tedaviler/basılı eserler ile hukuk çerçevesinde etkin olarak mücadele etmektir. Ayrıca, konu ile ilgili olarak farkındalığı artırıp çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının meslek onurlarına ve geleceklerine sahip çıkmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Hedefler
1. Ulusal kongrede komisyon adına panel sunumu
2. Uzman ve uzmanlık eğitim sürecindeki hekimlerin sınır ihlalleri ile mücadele konusunda bilgilendirilmesi ve farkındalığın artırılması
3. Gerekli durumlarda dernek avukatımız ile tespit edilen sınır ihlali konusunda iletişim sağlanarak hukuki yollara başvurulması
4. Topluma yönelik uygun ve bilimsel olan ve olmayan yöntemler hakkında bilgilendirici broşürlerin hazırlanması
5. Topluma yönelik uygun ve bilimsel olan ve olmayan yöntemler hakkında sosyal medyanın etkin şekilde kullanıp bilgilendirici paylaşımların yapılması
6. İlgili diğer komisyonlarla işbirliği içerisinde sık görülen psikopatolojiler hakkında temel önerileri içeren eserlerin oluşturulması
7. İlgili diğer komisyonlarla işbirliği içerisinde sık görülen psikopatolojiler hakkında bizlere ve ülkemize ışık tutan hocalarımız tarafından toplumu bilgilendirmeye yönelik radyo/TV programlarının gerçekleştirilmesi

Belgeler
1. Sınır ihlali bildirim formu
2. Sınır ihlali ile karşılaşıldığında akış şeması

ÜYELER
KOMİSYON BAŞKANI: Doç. Dr. Halil KARA
KOMİSYON ÜYELERİ:
Handan ÖZEK ERKURAN
Merve ÇIKILI UYTUN
Fatih Hilmi ÇETİN
Miray AKINCI ÇETİNKAYA
Zehra ÇAM BABADAĞI
Semih ERDEN
Alperen BIKMAZER
Ferhat YAYLACI
Selçuk ÖZKAN
Candan TAŞKIRAN
Önder KÜÇÜK
Duygu TUNAS UYGUN

Komisyon Başkanı

cogepder logo.png

Halil Kara

Etkinlik Galerisi

bottom of page