top of page

Bebek Ruh Sağlığı Komisyonu

Bebek Ruh Sağlığı Komisyonu 4 yaş altındaki çocukların ve ailelerinin ruh sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenen, bu alanda çalışma planlayan, eğitim düzenleyen, bilgi paylaşan, bebek ruh sağlığı üzerinde bilgi ve ilgiyi arttırmayı amaçlayan uzmanlar için kurulmuştur.

GERÇEKLEŞEN ETKİNLİKLER:

A. ORTAK ARAŞTIRMALAR
Örnekler:
A1. Karabekiroğlu, K., Z. Babadağı, M. Yüce, G.N. Say, A. Karabekiroğlu, “Erken Çocukluk Döneminde Başvuru Etmenleri: Klinik ve Toplum Örnekleminde 669 Kişilik Çalışma” Turk J Child Adolesc Ment Health, 23(1), 5-16 (2016) (makale)

A2. Cak, T., K. Karabekiroğlu, E. Cengel Kultur, M.C. Tarakcıoglu, R. Kaya, G.N. Tasdemir-Say, I. Gorker, D. Sapmaz, A. Karabekiroglu, N. Cakin Memik, M. Yuce, S. Kose, B. Ozbaran, D. Foto Ozdemir, B. Akın-Sarı, S. Ozkoc-Erol, G. Evinc, H. Cengiz, F. Varol, F. “Prenatal depressive symptoms ameliorating in the postpartum period: which factors contribute?” 15th World Congress of World Association for Infant Mental Health, Prag, Infant Mental Health Journal 2016;37(S1):639-640 (poster sunumu)

A3. Cak, T., K. Karabekiroğlu, E. Cengel Kultur, M.C. Tarakcıoglu, R. Kaya, G.N. Tasdemir-Say, I. Gorker, D. Sapmaz, A. Karabekiroglu, N. Cakin Memik, M. Yuce, S. Kose, B. Ozbaran, D. Foto Ozdemir, B. Akın-Sarı, S. Ozkoc-Erol, G. Evinc, H. Cengiz, F. Varol, F. “Correlates of maternal anxiety during the perinatal period in Turkey” 15th World Congress of World Association for Infant Mental Health, Prag, Infant Mental Health Journal 2016;37(S1):638-639 (poster sunumu)

A4. Cak, T., K. Karabekiroğlu, E. Cengel Kultur, M.C. Tarakcıoglu, R. Kaya, G.N. Tasdemir-Say, I. Gorker, D. Sapmaz, A. Karabekiroglu, N. Cakin Memik, M. Yuce, S. Kose, B. Ozbaran, D. Foto Ozdemir, B. Akın-Sarı, S. Ozkoc-Erol, G. Evinc, H. Cengiz, F. Varol, F. “Mental representations of the baby during late pregnancy: measuring the parent-baby relationship in expectant mothers and fathers” 15th World Congress of World Association for Infant Mental Health, Prag, Infant Mental Health Journal 2016;37(S1):290 (poster sunumu)

A5. Babadağı, Z., K. Karabekiroglu, “Associations between fathers' and toddlers' temperament and mental health” 15th World Congress of World Association for Infant Mental Health, Prag, Infant Mental Health Journal 2016;37(S1):281 (poster sunumu)

A6. Karabekiroglu, K., T. Cak, G.N. Say, “Imaginary baby during pregnancy and maternal and paternal postpartum depression and infantile regulation: A follow-up study” 15th World Congress of World Association for Infant Mental Health, Prag, Infant Mental Health Journal 2016;37(S1):46-47 (poster sunumu)

A7. Çak H.T. K. Karabekiroğlu, E. Çengel-Kültür, M.C. Tarakçıoğlu, R. Kaya, G.N. Say, I. Görker, D. Sapmaz, A. Karabekiroğlu, N. Çekın-Memik, M. Yüce, S. Köse, B. Özbaran, D. Foto-Özdemir, B. Akın-Sarı, S. Özkoç-Erol, G. Evinç, H. Cengiz, F. Varol, “Relationship between Psychiatric Symptoms in Expectant Parents and Postpartum Depression and Infantile Colic: a Multicenter Follow-up Study” Turk J Psychiatry 26(2): 87-98 (2015) (makale)

A8. Karabekiroğlu, K., T. Cak, E. Kultur, M.C. Tarakcioglu, G.N. Say, “Correlates of Paternal Anxiety During the Perinatal Period in Turkey” American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 62nd Meeting, San Antonio, ABD. 2015; 115 (poster sunumu)

A9. Karabekiroglu K, R. Uslu, E.G. Kapçı-Seyitoglu, B. Özbaran, D.B. Öztop, Ö. Özel-Özcan, B. Dogangün, S. Gülen-Sismanlar, I. Görker, T. Fıdan, K.M. Bahalı, Y. Barut, K. Gürkan, B.G. Kılıç, P. Ay, B. Taşkın, N. Bilgin, E.S. Çengel-Kültür, “A Nationwide Study of Social Emotional Problems in Young Children in Turkey” Infant Behav Dev 36, 162-170 (2013) DOI: 10.1016/j.infbeh.2012.11.007 (Projede Türkiye genelinde (12 coğrafi bölgede) tabakalandırılmış rasgele örneklem yöntemiyle seçilen 12-42 aylık çocuklarda ve annelerinde ruhsal belirtilerin dağılımı ve çocukların gelişim düzeyleri taranmıştır. Projede 26.400 hane taranmış ve 2775 çocuk ve birincil bakımvereni değerlendirilmiştir. Proje Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği tarafından verilen Prof. Dr. Mualla Öztürk 2010 Yılı Çocuk Ruh Sağlığı Ödülü’nü kazanmıştır. Ayrıca, uluslar arası ve ulusal kongrelerde poster sunumları gerçekleştirilmiştir.)

B. BEBEK RUH SAĞLIĞI KURSLARI:
Komisyon üyeleri, çocuk psikiyatrisi uzmanlık öğrencileri ve uzmanlarına yönelik olarak çok sayıda kurs düzenlemiştir.

C. BEBEK RUH SAĞLIĞI TEMEL KİTABI:
“Bebek (0-4 Yaş) Ruh Sağlığı Temel Kitabı” isimli, çok büyük bir çoğunluğu Bebek Ruh Sağlığı Komisyonu üyelerinden oluşan, 36 yazarlı bir kitap yazılmıştır ve basılmıştır.

D. KONGRE SUNUMLARI:
2008-2020 yılları döneminde her yıl ulusal kongrede ‘Bebek Ruh Sağlığı Paneli’ düzenlenmiştir.


Yeni dönemlerde,
1- “Bebek Ruh Sağlığı” alanında asistanlara yönelik kursların düzenlenmesi planlanmıştır.
2- Daha önce komisyon üyelerince gerçekleştirilen çalışmaların makale yazımı, veri analizi vb. çalışmalar tamamlanacaktır.
3- Çok merkezli çalışmaların sürdürülmesi hedeflenmektedir.

Komisyon Başkanı

cogepder logo.png

Koray Karabekiroğlu

Etkinlik Galerisi

bottom of page