top of page

Adli Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Komisyonu

Adli çocuk ve ergen psikiyatrisi komisyonu, başta suça sürüklenen ve herhangi bir suçun mağduru olan çocuklar olmak üzere adli süreç içinde yer alan tüm çocuk ve ergenlerin ruhsal iyilik hali için çalışır.

Bu kapsamda;
• Öncelikle çocuğun üstün yararı ve çocuk haklarının korunması temel ilkesi ile toplum ruh sağlığının korunmasına yönelik görev üstlenir.
• Adli sürece dahil olan mağdur ya da suça sürüklenen çocukların ruhsal iyilik halinin korunarak gerekli işlemlerin yürütülmesinde resmi kurum, kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar.
• Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencileri ve uzmanlarına yönelik adli psikiyatri eğitimlerinin yürütülmesini sağlar.
• Çocuk ve ergenlerin adli psikiyatrik değerlendirilmesi ve adli rapor düzenlenmesine ilişkin konularda alan çalışanlarına yönelik kılavuz geliştirilmesi ve güncellenmesini sağlar.
• Çocuk istismarının ve çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi, şüpheli çocuk istismarı ya da ihmali olgularının bildirimi ve çocukların korunması adına koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde sağlık profesyonellerine ve halka yönelik eğitimler sağlar, broşürler hazırlar.
• Ülke genelindeki dernek üyelerinin adli psikiyatri ile ilişkili tüm alanlarda deneyimlerini ve görüşlerini paylaşması için interaktif bir tartışma ortamı sağlar ve danışmanlık verir.
• Başta Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi olmak üzere adli psikiyatri uygulamalarını kapsayan kongre ve konferanslarda etkinlikler düzenler.

Komisyon Başkanı

cogepder logo.png

Çilem Bilginer

Etkinlik Galerisi

bottom of page