Makaleler

 

istismar

Basın Bildirisi

Bir süredir kendilerinden haber alınamayan çocuklarımızı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Öncelikle ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

Toplumun her kesiminde üzüntü, kaygı, öfke yaşatan bu olayların çocukların, yetişkinlerin ve toplumun üzerinde olumsuz etkiler yarattığının farkındayız. Çocuklara yönelik her türlü ihmalin, şiddetin ve istismarının önlenmesi için birçok alanda mücadele edilmesi gerekmektedir. Çocukların korunması için devletin yanı sıra, anne-babaların, çocukla çalışanların ve medyanın görev ve sorumlulukları vardır. Bu nedenle çocuklara yönelik suçların önlenmesi ve tekrarlanmasının önüne geçilmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye, akılcı, çağdaş ve sağduyulu çözümler üretmeye davet ediyoruz.

Günümüzdeki uygulamalar ve bilimsel çalışmalar; idamın veya cezaların daha ağırlaştırılmasının bu suçları azaltmadığını göstermektedir. Hepimizin görevi; çocukların korunmasını engelleyen ve risk altında bırakan durumları tespit edip giderilmesini sağlamak ve önleyici müdahaleleri bir an önce başlatmaktır. Ailelerin, okulların, sağlık sisteminin, sosyal hizmetlerin ve başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere çocukla ilgili tüm bakanlıkların oluşturduğu çocuğa yönelik etkin bir koruma sistemin devreye girmesi öncelikli hedefimiz olmalıdır.

Sevgili medya mensupları ve sosyal medya kullanıcıları vefat eden çocukların onurunu ve birer çocuk olan kardeşlerinin ruh sağlığını korumak, ailelerinin ve yakınlarının çocuklarıyla ilgili hatıratlarına saygı göstermek adına haberin ciddiyetini de olumsuz etkileyen görüntü, ibare, ayrıntı ve vurgulardan kaçınılması gerektiğini hatırlatırız.

Son olarak meslek örgütümüzün bu alanda önlemeye ve iyileştirmeye yönelik girişimlerde, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğine her zaman hazır olduğunu bildirmek isteriz.

Saygılarımızla