Makaleler

 

Çocuk Hakları Günü’nde

2017 yılı biterken dünyada ve ülkemizde çocuk hakları açısından endişe verici durumun sürdüğünü görüyoruz.  Çocuk Hakları Günü olan 20 Kasım’da, konuya ilişkin yapılması gereken çalışmaların son hızda ve etkili biçimde sürdürülmesi gereği tüm kaynaklar tarafından vurgulanmaktadır. Yoksulluk, terör, savaş, göç, çocuk evlilikleri ve çocuk ticareti, eğitimden yoksun kalma, çocuk işçiliği, çocuğun bedensel, cinsel ve duygusal istismarı gibi olgular çocukların yaşamına, sağlığına ve gelişimine mal olmaktadır.

Ulusal ve uluslararası çocuk haklarını izleme kuruluşlarının raporları, ülkemizde yasal düzeyde gerekenlerin, eksiklerine rağmen büyük ölçüde tamamlanmış olmasının ilerleme anlamında umut verici olduğuna ancak uygulamada önemli eksiklerin sürdüğüne işaret etmektedirler. Merkezi Ankara’da, Bilkent Üniversitesi’nde bulunan ve ülkemizdeki çocuk haklarının izlenmesi ve raporlanmasında en etkin sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Çocuk Merkezi’nin güncel duyurusunda, özellikle Çocuk Hakları Ulusal Eylem Planı’nın ve Çocuk Hakları Temel Yasası’nın gerekliliğine işaret edilmektedir.

Derneğimizin de üyesi olduğu Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı, yakın zamanda Kamu Denetçiliği Kurumu ile bir araya gelerek çocuğa karşı şiddetin önlenmesinde devlet ve sivil toplum işbirliği ve koordinasyon olanaklarını değerlendirmiş ve bu konudaki gereksinimlerin yeniden vurgulandığı bildirilmiştir.

Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, bünyesindeki Travma, Adli Psikiyatri ve Çocuk Hakları Komisyonlarının oluşturduğu Çocuk Koruma Görev Grubu ile çalışmalarını etkin biçimde sürdürmektedir. Büyük sorunların ve çözümünde büyük zorlukların bulunduğu konulardabu çalışmalar, atılan olumlu adımlar olarak görülmelidir.

Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği olarak, çocuğun temel hakları olanyaşam ve sağlık haklarının korunması ve iyileştirilmesi için adanmışlığımızı ve kararlılığımızı Dünya Çocuk Hakları Günü’nde kamuoyuna bir kez daha duyurmak isteriz.

Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği adına,

Çocuk Koruma Görev Grubu